Stiropor

FASADNI STIROPOR (EPS F)

FASADNI STIROPOR

EPS F je fasadnni stiropor posebno izrađen za primjenu u fasadnim sustavima, vrlo dobre toplinske izolacije, male težine, teško zapaljiv. Fasadni stiropor EPS F ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoče i čvrstoče na savijanje te je dimenzijski stabiliziran (odležan). Na stiropore do debljine 10 cm moguća je izrada preklopa. Jednostavno se ugrađuje, nije štetan za ljudsko zdravlje i okoliš te nije otporan na organska otapala.