Nabavka strojeva za završne građevinske radove

Nabavka strojeva za završne građevinske radove

Projekt kojim se financira unaprjeđenje proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti proizvodnji žbuke nabavom novih strojeva, točnije automatske impelarne punilice, bunkera gotovog proizvoda iznad punilice, pužnog transportera, elevatorskog transportera žele se proširiti i unaprijediti proizvodni kapaciteti. Nabavkom ovih strojeva biti ćemo u mogućnosti svojim postojećim i potencijalnim klijentima ponuditi brže i jednostavnije obavljanje usluge, ali i povećati konkurentnost na tržištu stvaranjem nove vrijednosti postojećim proizvodima koji će ispunjavati zakonske europske norme. Aktivnošću inženjeringa, snimanja prostora i situacije, projektiranja, podešavanja punilice i obukom rukovaoca i montažom strojevi će biti spremni za rad. Time ćemo proširiti naše tržište na zemlje Europske unije.

Razlog vrijednosti ulaganja sredstava u ovaj projekt leži u činjenici da tijekom dosadašnjeg poslovanja nismo mogli konkurirati za proširenje poslovanja na europska tržišta, jer punilica za praškaste materijale za žbuke koju trenutno posjedujemo ne zadovoljava europske standarde. Sadašnji stroj za punjenje praškastih materijala ne zadovoljava uvjete proizvodnje zbog malog promjera otvora za punjenje, dok nova automatska impelerna punilica s dodatnim strojevima za koju smo osigurali bespovratna sredstva sadrži i dodatne poboljšane karakteristike što će rezultirati povećanjem broja obavljenih usluga, a time i povećanjem prihoda. Aktivnosti projekta će rezultirati proširenjem proizvodnih kapaciteta, zbog unaprjeđenja proizvodnje što će dovesti do povećanja konkurentnosti a time i proširenja proizvodnih kapaciteta što će rezultirati povećanjem prihoda i novim zapošljavanjem.

Cilj ovoga projekta je jačanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu unapređenjem proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti i to aktivnošću nabavke strojeva za proizvodnju žbuke, koja će omogućiti brže i jednostavnije obavljanje usluge. Povećanje konkurentnosti će dovesti i do većeg obujma poslovanja, a time i novih radnih mjesta i povećanom prihodu u narednim godinama.

Opći cilj Projekta: Poboljšati razvoj mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje u svrhu jačanja konkurentnosti


Očekivani rezultati projekta:

- Uspostavljen projektni tim za provođenje projekta
- Prošireni i unaprijeđeni proizvodni kapaciteti
- Povećana konkurentnost na tržištu
- Efikasnije obavljanje usluga
- Ljudski resursi obučeni za rad s nabavljenom opremom i strojevima
- Javnosti prezentirani rezultati i ciljevi projekta
- Uspješno provedene sve projektne aktivnosti

Specifični cilj projekta: jačanje konkurentnosti poduzeća Termo-line d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu unapređenjem proizvodnje nabavkom strojeva za proizvodnju žbuke

Ukupna vrijednost projekta: 380.250,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 199.631,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta je od 01.10.2017. do 01.01.2018.

Kontakt za više informacija o projektu:

Mirko Blažević, voditelj projekta
mirko@termo-line.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Termo-line d.o.o.
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.