Proširenje kapaciteta tvrtke TERMO-LINE za poboljšani razvoj i rast te podizanje nivoa konkurentnosti

 

 


NAZIV PROJEKTA

"Proširenje kapaciteta tvrtke TERMO-LINE za poboljšani razvoj i rast te podizanje nivoa konkurentnosti"

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

Tvrtka TERMO-LINE d.o.o. Vinkovci započela je 08.01.2018. godine s provedbom projekta "Proširenje kapaciteta tvrtke TERMO-LINE za poboljšani razvoj i rast te podizanje nivoa konkurentnosti". Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.. Projekt ulaganja odnosi se na modernizaciju gospodarskih zgrada, nabavu i instalaciju nove proizvodne tehnologije, sudjelovanje na sajmu i širenje ljudskih znanja. Osnovni elementi projekta (operacije) su:

«  Ulaganja u materijalnu imovinu

«  Ulaganje u nematerijalnu imovinu

«  Usavršavanje radnika

«  Sudjelovanje na sajmovima

«  Promidžba i vidljivost

«  Upravljanje projektom i administracija

 

opći cilj PROJEKTA

Poboljšati razvoj i rast hrvatske proizvodnje proizvoda za održivu gradnju na domaćem i stranim tržištima.

 

specifični CILJ PROJEKTA

Proširiti kapacitete i ojačati konkurentnost tvrtke TERMO-LINE d.o.o. na temeljima novih tehnologija i znanja.

 

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

«  Uspostavljen projektni tim za provođenje projekta

«  Gospodarski objekat moderniziran i kao takav uključen u proizvodnju

«  Inovacija u proizvodnji stiropora dizajniranina, sklopljena, dovezena i uključena u proizvodnju

«  Ljudski resursi educirani i usklađeni sa tehnologijom te optimirani u odnosu na potražnju

«  Dodatne konkurentne prednosti ostvarene sudjelovanjem na sajmu održive gradnje

«  Javnosti prezentirani rezultati i ciljevi projekta

«  Uspješno provedene sve projektne aktivnosti

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

5.339.482,00 kn

 

eu sufinanciranje

1.420.977,50 kn

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Od 08.01.2018. do 08.09.2019. godine

 

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

Mirko Blažević, voditelj projekta

mirko@termo-line.hr

 

POVEZNICE

strukturnifondovi.hr 

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.