Kalkulator fasade

TERMO LINE

Materijal jm Utrošak Cijena/jm Cijena/m2 Ukupna cijena Rabat
m2 1 kom
Ljepilo za ljepljenje i armiranje STIROFIX prima kg 5-6 kg
Ljepilo za gletanje STIROFIX extra kg 2-3
Mrežica armirna atestirana m2 1.1
Tiplovi za stiropor kom 3
Cokl profil 5 cm kom 3
Kutnik s mrežicom kom 3
Ukupno: