Impregnacije

SN VEZA

VEZIVANJE BETONA STARO-NOVO

SN VEZA je vodorazrjediva polimerna disperzija namijenjena za povećanje prionjivosti između starih i novih površina. Izrađena je od polimernih veziva i aditiva.
SN VEZA koristi se kao veza između starih i novih betonskih površina, radi ostvarivanja boljeg kontakta između podloge i novog materijala. Koristi se kao dodatak za pripremu cementnog morta i betona. PRIPREMA PODLOGE: podloga mora biti čista i čvrsta bez tragova masnoća.
PRIPREMA I NANOŠENJE:SN VEZU pripremiti ovisno o vrsti i upojnosti podloge u omjeru od 1:1 do 1:4. Nanijeti obilno na pripremljenu podlogu valjkom, četkom ili prskanjem. Kao dodatak kod pripreme cementnog morta ili betona razrijediti s vodom 1:1 i dodavati mješavini cementa i betona.
POTROŠNJA: potrošnja ovisi o načinu upotrebe i upojnosti podloge.
PAKIRANJE: 5 i 1kg
SKLADIŠTENJE: čuvati od smrzavanja na temperaturi od +5 do +25 oC.